Psalm 63 (62), każdy dzień 5 lutego, niezaspokojone pragnienie i spokojne

Wiele razy nasze życie jest jak droga na pustyni. En el desierto […]