IMG_4285

Псалм 36 (35), Всеки ден 08 февруари, Решението на ин и ян

в Китай, Даоисти говорят на ин и ян, две противоположни принципи […]