gumer salmos

Salme 150, hver dag 12 februar, han synger lovprisninger

ros, sange af glæde præsenterer den sidste salme. Det er ligesom et kor, der går […]