Psalm 14, codziennie 12 marca, pozytywne słowa

Kilkakrotnie psalmy wskazują na szereg warunków, aby wejść do świątyni. […]