Можете да прочетете някои от членовете да му пише д-р. Meiriño Gumersindo Fernández, както и книги, представяния на книгите му, някои статии по теология.

За да видите книгите, написани Clik тук:няколко Osera 047-блог

 

За да прочетете някои от статиите му по теология, Clik тук:

Обезценка gumer

За да видите някои от презентациите на книги, Clik тук:

презентации-03

Всеки ден е раздел, в който д-р. Gumersindo казва псалм за всеки ден, можете да прочетете от Clik тук

Када диа-gumer meirino